אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 328. עצביהם כסף וזהב מעשי ידי אדם
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

328. עצביהם כסף וזהב מעשי ידי אדם

יש בחינת רוחניות שאדם עושה לעצמו, היינו שמצייר לעצמו לזה הוא עובד, היינו לרוחניות זו כדאי לעבוד. וזה נקרא "מעשי ידי אדם", מה שהאדם יכול לצייר לעצמו שזה נקרא בבחינת רוחניות, לזה הוא מתפלל.

מה שאם כן כשהאדם עושה תשובה, וזוכה לפקיחת עיניים בתורה, בבחינת שיודע תעלומות מעיד עליו, רק אז נקרא שהרוחניות שהשיג אין זה מעשי ידיו. כי אז האור מתגלה אליו כפי הציור שנותנים לו מלמעלה, ולא כפי הציור שהתחתון עשה לעצמו. אם כן מעשי ידי אדם הוא לפי ציורו של אדם.

חזרה לראש הדף
Site location tree