אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 330. שיפלות
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

330. שיפלות

האדם צריך לראות את שיפלות עצמו, מפני שיש בזה הרבה טעמים. ועיקר שיפלות היא לראות את האמת, היינו איך שתועלת עצמו היא יותר חשובה אצלו מתועלת ה'. היינו שאין האדם מסוגל לראות מה שהוא חוץ מתועלת עצמו. לכן בזמן שהוא עושה איזה מעשה, ולא רואה איך תגיע ממעשה זה תועלת עצמו, אין האדם מסוגל לעשות. נמצא שאין לך שיפלות גדולה מזו. וזה "כבהמות נדמו". וזהו כל הענין של הכרת הרע. אבל יש בזה ב' ענינים, הן במוחא והן בליבא.

חזרה לראש הדף
Site location tree