אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 331. הקול יפה לבשמים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

331. הקול יפה לבשמים

"תניא, רבי נתן אומר, כשהוא שוחק אומר, הדק היטב, היטב הדק, מפני שהקול יפה לבשמים". "בשמים" הם בחינת ריח, שעולה ממטה למעלה, שהיא בחינת חכמה המתקבלת באצילות דווקא על ידי סדר הזה. מה שאם כן כשמקבלים חכמה מלמעלה למטה היא בחינת ג"ר, ואין שם מקום לחסדים, וחכמה בלי חסדים אינו מאירה. נמצא שבשמים נקראים בחינת חכמה.

עיין בזהר ובהסולם ש"קול" נקרא חסדים. וזה שאומר, כשהוא היה צריך להמשיך חכמה כשהיא נכללת בחסדים "אומר הדק היטב, היטב הדק", היינו שלא יקבלו החכמה רק בדקות, שהיא בחינת ו"ק, הארה ממטה למעלה, כדי שיהיה מקום להמשכת חסדים, שנקרא "קול". וזה "מפני שהקול יפה לבשמים", היינו שהחסדים יפה לחכמה, משום שחכמה בלי חסדים אי אפשר להאיר.

חזרה לראש הדף
Site location tree