אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 333. המתחיל במצוה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

333. המתחיל במצוה

סיון תשמ"א

"המתחיל במצוה, אומרים לו גמור", היינו על דרך "הבא לטהר מסייעין אותו". לכן המתחיל במצוה, היינו שבא לטהר, אומרים לו מן שמים, גמור, שפירושו שנותנים לו מן השמים כח. וזה ענין כל התחלות קשות, משום שהוא צריך להתחיל, ואחר כך כבר מקבל סיוע מלמעלה.

חזרה לראש הדף
Site location tree