אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 334. הבדל בין צדקה למתנה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

334. הבדל בין צדקה למתנה

הצדקה צריכה להיות בסתר, כמו שכתוב "מתן בסתר יכפה אף", היינו שלא יודע למי נותן. ומתנה הוא להיפך, כמו שאמרו חז"ל "הנותן מתנה לחבירו צריך להודיעו", כמו שאמרו חז"ל, "מתנה טובה יש לי בבית גנזי ושבת שמה, לך והודיעם" (שבת י:).

והענין הוא שצדקה היא בחינת אמונה, כמו שכתוב "והאמין בה' ויחשבה לו לצדקה". ובזמן שהוא מאמין למעלה מהדעת זה נקרא "מתן בסתר", היינו שאינו יודע למי הוא משפיע, והאם מה שנותן מתקבל. וזוהי הכנה לקבלת התורה. כי התורה ניתנה רק לישראל, כמו שכתוב "מגיד דבריו ליעקב", כמו שאמרו חז"ל "חכמה בגוים תאמין, תורה בגוים אל תאמין".

לכן אחר כך, כשזוכה לתורה, אז התורה נקראת "מתנה", כמו שאמרו חז"ל על פסוק "ממתנה נחליאל" (עירובין נד.). "תורה" דווקא שזכה להנותן התורה. אם כן הקדוש ברוך הוא מודיע לו, שהוא הוא הנותן לו את המתנה כמו שאמרו, "שבת, כשמרגיש את אור השבת" אז נקרא מתנה, שזוהי בחינת ידיעה.

ומטרם שזכה לבחינת ידיעה נקרא בחינת אמונה, שהיא בחינת צדקה.

חזרה לראש הדף
Site location tree