אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 336. הבוכה על אדם כשר
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

336. הבוכה על אדם כשר

"כל הבוכה על אדם כשר מוחלין לו על כל עונותיו. כל המוריד דמעות על אדם כשר הקדוש ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו" (שבת ק"ה ע"ב). ויש להבין למה מוחלין לו על כל עוונותיו, אם מוריד דמעות על אדם כשר. מהי הסיבה שבגללה ימחלו לו על עוונותיו. ועוד יש להבין לשם מה הקדוש ברוך הוא סופרן, לאיזה חשבון הוא צריך להגיע. ובשביל מה מניחן בבית גנזיו, למה הוא צריך אותן.

והענין ידוע, שאדם נקרא הולך ולא עומד. היינו שאדם כל זמן שהוא עדיין עני בדעת, נוהג אצלו ענין של "קרבן עולה ויורד". שפירושו שהתקרבות שלו לקדושה משתנית. לפעמים הוא עולה בדרגה, שבאה לו ההתעוררות מלמעלה, ולפעמים הוא יורד, שבא למצב של ירידה ברוחניות. וכשהוא בזמן העליה, אז הוא נקרא "אדם כשר".

חזרה לראש הדף
Site location tree