אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 337. אשרי הגבר
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

337. אשרי הגבר

"אשרי הגבר אשר תיסרנו י-ה". ויש לשאול הלא מטרת הבריאה היא להטיב לנבראיו, ואם כן זהו ההיפך מהמטרה.

ואפשר לפרש, הלא ידוע שכל ענף רוצה להדמות לשורשו, כמו שכתוב בהקדמה לספר הזהר, כי כל העולם אוהבים את המנוחה. אלא זה דומה לאדם שאוחז מקל ביד ומכה את כולם כדי שיעבדו. לכן מוכרח כל אחד ואחד לוותר על המנוחה שלו, בכדי שינצל מן היסורים שמכים בו במקל. והמקל זה היסורים, שאדם מרגיש שחסר לו משהו. לכן כשיש לאדם חסרון, שאין לו מה לאכול, הוא מוכרח להתיגע, בכדי להשקיט לו היסורים של רעב וכדומה. וכל מה שהחסרון ביותר, הוא מוכרח לתת יותר יגיעה, עד שמוכרח להשיג את הדבר שאליו הוא משתוקק.

לכן אם הקדוש ברוך הוא נותן לו יסורים בזה שאין לו שום רוחניות, אז היסורים מחייבים את האדם לתת יגיעה רבה, עד שמוכרח להשיג את הרוחניות, שמרגיש שחסרה לו. ואז על ידי היסורים, הוא ישתדל לבוא לרוחניות, ששם הוא יקבל את מטרת הבריאה, שהיא להיטיב לנבראים. ואז הוא יראה מה שנקרא רוחניות, כי מקודם יש לו רק יסורים מזה שאין לו, והוא עוד לא ידע מה זו רוחניות. מה שאם כן כשמשיג, אז הוא רואה את מטרת הבריאה.

וזה כמו שאמר אאמו"ר זצ"ל, ההבדל בין גשמיות לרוחניות - גשמיות, כשאין לו הוא מרגיש יסורים, וכשיש לו כל הדברים גשמיים עוד לא מרגיש סיפוק מהגשמיות. מה שאם כן רוחניות, אין להאדם שום יסורים כשאין לו. אבל כשיש לו, אז יש לו סיפוק מהחיים. לכן כשמרגיש יסורים שאין לו רוחניות אז זוהי סיבה שירצה לרוחניות.

חזרה לראש הדף
Site location tree