אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 340. בראשית ברא
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

340. בראשית ברא

בראשית תשל"ח

"בראשית", ופירש רש"י, "אמר ר' יהודה, לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחדש הזה לכם, שהיא מצוה ראשונה שנצטוו ישראל, ומה הטעם פתח בבראשית, משום כח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גוים, שאם יאמרו אומות העולם לישראל ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה גוים, הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם, וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו". ויש להבין מדוע נתן להם לכתחילה, הלא היה יכול לתת להם שאר ארצות, שהרי העולם הוא גדול, ולמה נתן להם ארץ כנען.

אלא שזה רמז לענף ושורש. כי בבחינת השורש, נתן הארץ שהוא הרצון לקבל, כמו שהוא. וזה נקרא יצר הרע שיש לו שבעה שמות, המרמז על שבעת הגוים, היינו שהרצון לקבל משועבד להם. ואחר כך צריך לתקן את הארץ שיהיה בעל מנת להשפיע. כי אי אפשר לתקן דבר מטרם שמתגלה הדבר עצמו ורואים שצריך תיקון. ועל זה בא הרמז שנתן את הגוף תחת שליטת ז' עמים. ואחר כך, כדי לתקן את הענין של נהמא דכסופא, צריך להשתמש עם הרצון להשפיע, שזה נקרא ישראל, היינו ישר-אל. לכן כשאדם רוצה להוציא את הגוף משליטת ז' אומות, אז הם אומרים ליסטים אתם. היינו שניתן לנו הרצון לקבל שיהיה תחת שליטתנו, ואין אתם מסוגלים להוציא את הגוף, וחבל על עבודה שלכם.

אז הם אומרים, "כח מעשיו הגיד לעמו", שעם ישראל יגיד להם, שהמעשה הזה שהגוף יהיה תחת שליטתם, זהו כוחו של הקדוש ברוך הוא, אחרת לא היה לכם שום שליטה. לכן ברצונו נטלה מהם ונתנה לנו. שאנו מאמינים בבחינת "הבא לטהר מסייעין אותו", היינו שהוא לקח מהם הכח שנתן להם ונתנו לנו.

חזרה לראש הדף
Site location tree