אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 343. עצי גופר
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

343. עצי גופר

נח תשמ"ב

"עשה לך תיבת עצי גופר קינים תעשה את התיבה, וכפרת אותה מבית ומחוץ בכפר". ענין המבול הוא מים הזדונים. שבזמן שבאה לאדם שאלת "מי", שהיא שאלת פרעה "מי ה' אשר אשמע בקולו", וכמו כן שאלת רשע "מה העבודה הזאת לכם". ומב' אלה, היינו מ" מי" ומ" מה" נעשה מים שהוא המבול, שעל ידי זה נימח כל היקום שיש להאדם בהקדושה.

והעצה לזה היא להכנס בהתיבה, שהתיבה היא אותיות בית (כמו שכתוב בהסולם), כי "בית" נקרא בחינת חכמה, כמו שכתוב "בחכמה יבנה בית". והיפך מבית היא תיבה, שהיא בחינת חסדים, שהיא בחינת אמונה למעלה מהדעת, בבחינת "כי חפץ חסד הוא".

וזה פירוש "וכפרת אותה מבית ומחוץ בכפר", היות שצריך לשרות שם אור האמונה. לכן צריך להיות מבית ומחוץ בכפר. אז הוא מקום להשרות בו אור האמונה, כי אז הוא נצרך לאור האמונה. וכשהוא בדרך האמונה, אז אין מקום להשאלות של " מי ו מה" לכן דווקא על ידי התיבה ניצלים ממי המבול.

חזרה לראש הדף
Site location tree