אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 346. מוחא וליבא
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

346. מוחא וליבא

לך לך תשמ"ג

מוחא וליבא. היינו שהאדם נהנה ושמח מזה שהקדוש ברוך הוא נתן לו מקום אמונה. וכמו כן הוא שמח בזה שהקדוש ברוך הוא נתן לו מקום עבודה בליבא. ו"בזמן שאדם מצטער השכינה מה אומרת, קלני מראש וקלני מזרועי". היינו כשהאדם מצטער על זה שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבדו אותו בדרך אמונה, הוא היה שמח אם ניתן לנו לעבוד בדרך הידיעה. וכמו כן האדם יצטער מדוע ניתן לו איסור להשתמש עם הרצון לקבל. על זה בא התשובה, "קלני מראשי". הכוונה, מזה שנתתי לכם עבודה במוחא, ובטח שהייתי יכול ליתן עבודה בבחינת ידיעה, אלא שבחר בדרך האמונה, שעל ידי זה יכלו לבוא להמטרה, שהיא להטיב לנבראיו.

וכמו כן עבודה בבחינת ליבא, שהאדם מצטוה על זה, כמו שכתוב בהנחת תפילין "של הראש, כנגד המוח, ועל היד, זרוע הנטויה, שהוא נגד הלב". "קלני מראשי" וכו', היינו שהם חושבים שהדרך שנתתי להם היא דרך בזיון, אלא שצריכים להאמין שזו הדרך היותר טובה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. וצריכים לשמוח בזה.

חזרה לראש הדף
Site location tree