אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 347. עברתם על עבדכם
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

347. עברתם על עבדכם

וירא תשי"ח

בפסוק "כי על כן עברתם על עבדכם", ופירש רש"י "כי הדבר הזה אני מבקש מכם, מאחר שעברתם עלי לכבודי". ויש להבין את מילת "לכבודי", הלא אברהם שאמר, "ואנכי עפר ואפר", ואמר, שעברתם עלי לכבודי.

ויש להבין, מאחר שהיה חושש שהם לא רוצים לאכול אצלו מטעם בושה, לכן אמר "לכבודי", היינו אתם תכבדו בזה אותי. נמצא שהם יהיו המשפיעים ולא מקבלים. אם כן על ידי זה סילק מהם בחינת הבושה, הנקראת נהמא דכיסופא.

חזרה לראש הדף
Site location tree