אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 348. בשעה שה' אוהב את האדם
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

348. בשעה שה' אוהב את האדם

וירא תש"מ

בזהר (וירא דף נ"ב אות קס"ג), כתוב:" שלמדנו, בשעה שהקדוש ברוך הוא אוהב את האדם שולח לו מתנה. ומה היא המתנה - עני כדי שיזכה על ידו, וכיון שזכה על ידו, הקדוש ברוך הוא ממשיך עליו חוט של חסד, הנמשך מצד ימין, ופורש על ראשו, ורושם אותו, כדי שכאשר יבוא הדין לעולם יזהר בו המחבל להזיקו, שנושא עיניו ורואה לאותו הרשימו, אז מסתלק ממנו ונזהר בו, משום זה הקדים לו הקדוש ברוך הוא במה שיזכה לזה".

ויש להבין מדוע המתנה שלו נקרא עני. ולפי הכלל אין עני אלא בדעת, אם כן כשאדם מרגיש את עצמו שהוא עני בדעת, ומאמין שהקדוש ברוך הוא שלח לו את הידיעה הזאת, שירגיש שהוא עני. אבל במה נקראת המחשבה הזאת "מתנה" מעם ה'. והענין הוא, כי ידוע שאין האדם עולה בדרגה אלא אם כן יש לו צורך. אז הוא יכול לקבל מילוי מה', משום שאין אור בלי כלי, היינו שאין שום דבר בלי שום רצון. כי הרצון להדבר נקרא כלי שבהמילוי. לכן כשהאדם חושב שאין לו חסרון ממשי, היינו שלא רואה שהוא יותר גרוע משאר אנשים, אז נאמר עליו "בתוך עמי אנוכי יושבת". מה שאם כן כשהוא מרגיש שרע לו יותר מכל האנשים, שהוא עני בדעת, שאין לו שום השגה בתורה ומצוות, הגם שיש הרבה אנשים שאין להם שום השגה, אבל היות שאין להם צורך להשגה בתורה ומצוות, אז הם לא מרגישים מזה שום יסורים. וברוחניות אומרים "לפום צערא אגרא", משום שהצער והיסורים מזה שחסר לו, ובשיעור הצורך כך שיעור השכר, היינו שממלאים לו את חסרונו. לכן כשהקדוש ברוך הוא שולח לו את המתנה שמרגיש שהוא עני, על ידי זה הוא מסוגל לקבל מילוי.

וזה שאומר, במה האדם יכול לזכות שלא תשלוט עליו מדת הדין והצמצום. אז בא התשובה, שהוא זוכה על ידי זה שהקדוש ברוך הוא שולח לו מתנה. נמצא שהמתנה הוא החסרון, שהוא הכלי. וכשיש לו הכלי, ומקבל את הכלי במקום הנכון, אז הקדוש ברוך הוא ממשיך עליו חוט של חסד, היינו שנותן לו הכח שיוכל לעסוק בתורה ומצוות על מנת לשפיע, שנקרא חסד. אז הדין והצמצום, שגורם הסתרה, לא יוכל לשלוט עליו.

חזרה לראש הדף
Site location tree