אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 351. איך אפשר להתקרב אליו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

351. איך אפשר להתקרב אליו

תשמ"ג וירא

שאלה: אם אין השתוות הצורה בין ב' אנשים, רואים שכל אחד מתרחק מהשני. ואם כן מטרם שאדם תיקן את עצמו שיהיו כל מעשיו לשם שמים, היינו בעל מנת להשפיע, אם כן יש שינוי צורה בין הבורא להנבראים. אם כן איך אפשר להתקרב אליו. ואם כן איך אנחנו מתפללים לה', הלא הוא רחוק מאתנו, ואנחנו מרוחקים ממנו.

תשובה: יש מעשה ויש כוונה. וחז"ל אמרו "מתוך שלא לשמה בא לשמה". ויש להבין את הקשר הזה שהשלא לשמה יביא לשמה. אלא כמו שכתוב שעם ישראל אמרו "נעשה ונשמע", היינו שעם המעשה נזכה להנשמע, כיון שיש בחינת אמצעי, שהאמצעי הזה יביא לידי השתוות הצורה, כיון שעושים מעשים דלשפיע. אם כן במעשים יש השתוות הצורה, והגם שהכוונה עדיין איננה להשפיע, אומרים שהמעשה יגרום על המחשבה. נמצא שהגם שהמעשה הוא שלא לשמה, זה יגרום אחר כך שנגיע לשמה, שנקרא בעל מנת להשפיע. נמצא שלכן ניתן לנו מעשה התורה ומצוות, שזה מביא לנו בחינת השתוות עם המעשה, וזה גורם לנו קצת התקרבות. וזה בחינה אמצעי בין מקבל למשפיע.

חזרה לראש הדף
Site location tree