אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 356. ברא מזכה אבא
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

356. ברא מזכה אבא

להבין מה שאמרו חז"ל ברא מזכה אבא ואין אבא מזכה ברא, אחז המלך שהיה רשע גמור, יש לו עולם הבא בזכות בנו חזקיה שהיה צדיק, אבל מנשה בן חזקיה, אין לו חלק לעולם הבא אף על פי שחזקיה אביו היה צדיק (סנהדרין ק"ד).

שמעתי מאאמו"ר, שהבנים באים לתקן מה שההורים לא הספיקו להשלים לכן כשאברהם השלים רק מדת חסד, נולד אחר כך יצחק להשלים חסרונו. ואחר כן, כשיצחק לא השלים רק מדת הגבורה, נולד אחר כך יעקב, שהוא מדת התפארת, שהשלים את קו האמצעי. וכן הוא בכל הדורות משלימים מה שלא הספיקו להשלים הדורות הראשונים. ודבר זה נמשך מחטא עץ הדעת, דלאחר החטא נחלק נשמתו לס' ריבוא נשמות, כמבואר בכתבי האר"י ז"ל.

חזרה לראש הדף
Site location tree