אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 360. לא מצאתי ידי ורגלי בבית המדרש
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

360. לא מצאתי ידי ורגלי בבית המדרש

ידים ורגלים הן ב' הפכים. כי "ידים" פירושו מה שמשיגים, מלשון "כי תשיג יד". ורגלים הן בחינת "מרגלים", היינו שעוד לא יודעים מה שיש שם, שהולכים עכשיו לרגל את הארץ. ועיקר התקדמות האדם היא על ידי רגלים, שהן הולכות ממקום זה, לרמז שעושים תמיד ביקורת על המעשים, לראות אם הארץ טובה אם לא. ואז על ידי התגברות, באים לקצה השני, שהוא בחינת ידים. היינו ש"ידים דקדושה" נקראות שהן למעלה מהדעת, מה שאם כן ידים דסטרא אחרא "ידים דידיעה". ולכן צריכים את שתיהן, ידים ורגלים.

חזרה לראש הדף
Site location tree