אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 364. כל דאלים גבר (א')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

364. כל דאלים גבר (א')

ויגש תש"מ

"כל דאלים גבר". "איתתך גוצא גחין ותלחוש לה" (בבא מציעא נ"ט.). כי בבחינת עבודת ה' בדרך האמת, כשבא לקבל על עצמו עול מלכות שמים בבחינת למעלה מהדעת, אם כן אין שם דעת שתהיה לו היכולת עם השכל שלו להבין את הכדאיות של קבלת עבודה בעל מנת להשפיע, אלא "כל דאלים", היינו שרק בבחינת הכוח יכולים להכריע, ולא עם בחינת המוח. כי כשיש לו איזה שכל המחייב לעשות זאת, כבר נקרא זה בתוך הדעת. לכן אין לפסוק בזה שום שכל, רק בחינת כח לבד. ומזה נמשך הדין, בבחינת דין גשמי בין אדם לחבירו גם כן יש מציאות כזו, שבית דין נותנים את הפסק "כל דאלים גבר". ומדוע צריכה להיות עבודתו בבחינת למעלה מהדעת, זהו בחינת מציאות. היות שהאדם נברא עם כלי הגוף הנקרא רצון לקבל. אם כן אין הגוף מסוגל לעשות משהו נגד הרצון לקבל. ואם כן עושה בתוך הדעת, וזהו סימן שמרמה את עצמו בבחינת האמת. לכן הוא חושב שהדעת מחייבת אותו כך.

חזרה לראש הדף
Site location tree