אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 366. מחמיר לעצמו ומקל לאחרים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

366. מחמיר לעצמו ומקל לאחרים

ויגש תשד"מ

מחמיר לעצמו ומקל לאחרים. היינו מה שאחרים עושים, ולא חשוב כמה תורה וכמה מצוות, הוא מבין שאחרים לא היה להם אותה הבנה כפי מה שיש לו. לכן כמה שהם עושים הוא טוב, היינו שמקל, שכל מה שאחרים עושים הוא כשר בעיניו. אבל מחמיר לעצמו, היינו מה שהוא עושה, הוא רואה שאינו כשר, משום שאין כוונתו בעשית המעשים טובים על הכוונה האמיתית. לכן הוא רואה תמיד שאחרים הם יותר טובים ממנו, משום שהם עושים מעשים של כשרות. ואצלו הוא חושב להיפך. ואז הוא יכול לתת תפילה אמיתית על מצבו, שהוא נמצא כל כך בשיפלות.

חזרה לראש הדף
Site location tree