אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 367. לבנימין נתן שלש מאות כסף
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

367. לבנימין נתן שלש מאות כסף

ויגש תשד"מ

"לבנימין נתן שלש מאות כסף וחמש חליפות שמלות".

בדרך סדר העבודה יש להבחין: א) בחינת "ממון", היינו בחינת מעשה של תורה ומצוות, שעל המעשה אין מה להוסיף, על דרך שאמרו חז"ל "לא תוסיף ולא תגרע". לכן נקרא זה ממון, היינו שלימות, וזוהי בחינת צדיקים שהולכים בדרך הימין.

ב) אחר כך צריכים לעבור לשמאל. ושמאל נקרא דבר הצריך תיקון, כמו שדרשו חז"ל, "והיו לאות על ידכה", שהיא יד כהה, שהיא שמאל, שחסר שם תיקון. דהיינו לאחר שהוא כבר נמצא בקו ימין במעשה התורה והמצוות, אז מתחיל ענין הכוונות. פירוש, שמתחיל לחשוב מה הוא רוצה עבור עבודתו בתורה ומצוות, איזה שכר היה מקוה לקבל עבור היגיעה שלו בתורה ומצוות. אז בא לו "שמלות", אם הוא רוצה לעבוד שלא על מנת לקבל פרס. אז הגוף שואל "מה העבודה הזאת לכם", שהיא שאלת רשע.

ג) אז בא לידי תירוצים, היינו לתרץ את שאלת רשע, היינו שהוא רוצה לעבוד למעלה מהדעת ולמעלה מהטעם. ובחינה זו נקראת בחינת קטנות, היינו שעבודה שלו היא על קטנות, שפירושו שעיקר עבודתו הוא על שאלות שהרשע שואל, שהוא צריך להאמין למעלה מהדעת שזהו רצונו יתברך, והוא רוצה לקיים את רצונו, שהוא על דרך האמונה. וזה נקרא בחינת חסדים, שרוצה לעסוק רק בחסד, שהוא בעל מנת להשפיע.

ד) לאחר שכבר זכה לבחינת אמונה למעלה מהדעת, שנקרא קטנות, אז הוא זוכה לבחינת גילוי של רזי תורה. כמו שאמר רבי מאיר, "הלומד תורה לשמה, זוכה לדברים הרבה". זה נקרא גם כן בחינת שמאל, מטעם שכאן הוא צריך לגלות עוד פעם מחדש את הרצון להשפיע.

ה) היינו לאחר שכבר זכה לבחינת מקבל בעל מנת להשפיע, שיכול לקבל את הכלי תורה על מנת להשפיע. נמצא שיש ביחד חמש חליפות שמלות, לשון שמאל. חילוף של שמאל נקרא ימין. ושמאל נקרא שמאל. ומה שלא אומר ימין, משום שגם הימין הוא צריך להחליף לשמאל. לכן נקרא ביחד "חמש חליפות שמלות".

חזרה לראש הדף
Site location tree