אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 374. ויגע בכף ירכו
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

374. ויגע בכף ירכו

וישלח תשמ"ג

בזהר (בהסולם וישלח דף ל"ג אות קי"א), על פסוק "ויגע בכף ירכו", דהיינו בתומכי התורה, שנתחכם כנגדו. אמר, כיון שנשברו תומכי התורה, מיד לא תוכל התורה להתחזק עוד. ובאות ק"ח בהסולם כתוב שם, ומשום שאין מי שיסמוך את התורה, שהוא זעיר אנפין כראוי, נעשו הסומכים דזעיר אנפין חלשים, דהיינו נצח והוד דזעיר אנפין המכונים סומכים, וגורמים שיתגבר אותו שאין לו שוקיים ורגלים לעמוד עליהם, שהוא הנחש הקדמוני.

הנה ידוע, שנצח והוד נקראים תרי סמכי קשוט. כי צריכים לדעת שכל מה שאדם עושה מוכרח להיות מקודם סיבה, שתחייב אותו לעשות את המעשים, כי בלי סיבה האדם הוא במצב המנוחה. אלא אם יש לו סיבות, שתחייבו לעשות את המעשים, אז הוא משתדל לעשות מעשים, כפי צורך הסיבה.

שרו של עשו ראה שעם לומדי התורה הוא לא יכול להתוכח, כיון שיש להם הרצון והחינוך ללימוד התורה, אין הוא מסוגל להפריע להם מלימוד התורה. אבל בהסיבות הוא כן יכול להפריע להם, היינו הסיבה בשביל מה הוא לומד, דהיינו מה הוא רוצה תמורה עבור יגיעתו בתורה ועבודה, שהמה נקראים "תמכי דאורייתא", שעל ידי הסיבות יש לו כח ללמוד תורה. מה שאם כן אם אין לו סיבות, זה נקרא שאין לו תמכין. לכן היות שיש תרי סמכי קשוט שהתמכין שלו היינו הסיבות, שמחייבות אותו לעשות מעשים, לא יהיו לו סיבות של אמת, על דרך "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין", אלא סיבות של שקר, בזה היה לשרו של עשו אחיזה. וממילא שקר אין לו רגלים, שכוונתו שלקח הסיבה מנחש הקדמוני, שאין לו רגלים, כמו שכתוב בזהר הקדוש. וממילא אין התורה האמיתית יכולה להמשיך למטה, כיון שהתמכין הם תמכין של שקר, שפירושו שהסיבות המחייבות אותו הן סיבות של שקר.

ולפי זה יוצא, שעיקר העבודה של דרך אמת, שאדם משים לבו להשיג תמכין דאורייתא, היינו תמכין של אמת, שעל ידם יהיה לו יסוד לבנות על זה התורה ומצוות שלו. כי כאן עיקר אחיזה של הסטרא אחרא. מה שאם כן על שאר דברים לא ניכר שיש לו אחיזה. כי זהו על דרך שאמר מלך סדום, "תן לי הנפש והרכוש קח לך". על דרך שאמרו, "תפילה בלי כוונה היא כגוף בלי נשמה".

כי הנפש והנשמה נקראות הכוונה של הדבר. לכן מלך סדום אמר, "תן לי הנפש", היינו הכוונה שיש להאדם, על מה שהוא עוסק בתורה ומצוות, זה יהיה בשבילו. "והרכוש", היינו התורה והמצוות שהאדם רוכש, "קח לך". אתה יכול לעשות לך רכוש כמה שאתה רוצה, אלא הכוונה תהיה בשבילי. לכן האדם צריך להתגבר בעיקר על זה.

חזרה לראש הדף
Site location tree