אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 384. ענין שומר שבת
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

384. ענין שומר שבת

מוצש"ק יתרו תשל"ב

ענין שומר שבת, מה תפקידו מבחינת המוסר. האדם צריך לשמור את עצמו מהמפריעים להתגלות קדושת השבת. כי ענין יומין דחול הוא מקום עבודה, שהאדם צריך להתיגע את עצמו לבטל את הרצון לקבל, שעליו היה הצמצום וההסתרה, שלא להרגיש את מציאות ה', והגם שמאמין ש"מלא כל הארץ כבודו", אבל לא מרגיש זה מסיבת הצמצום, שנעשה בכדי שלא יהיה נהמא דכסופא. וכשמתייגע על זה, וזכה בעל מנת להשפיע, אז מתחיל להרגיש את הקדושה, וזוכה לבחינת שבת. לכן בשבת צריך לשמור את השבת, שלא יבואו המפריעים, היינו הרצון לקבל, כי אחרת תיכף תסתלק ממנו בחינת השבת.

חזרה לראש הדף
Site location tree