אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 393. נושא עון
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

393. נושא עון

כי תשא תשל"ט

"נושא עון". שהקדוש ברוך הוא חוטף שטר של עונות, ועל ידי זה נעשה הכרעה לכף זכות (מובא בתורה תמימה). ויש להבין, שבזמן שחציו זכיות וחציו עונות, איך יש ביכולת האדם להכריע לכף זכות. אלא העצה היא תפילה, היינו שיתפלל לה' שיחטוף שטר של עונות, ועל ידי זה יהיה בידו להכריע.

פירוש הדבר, כי ענין שיראה אדם חציו חייב, אין כאן ענין שעומד לפני בית דין של מעלה. אלא המדובר שהאדם יראה עצמו שהכוחות שוים, ויש בידו להכריע את הטוב על הרע. אבל אם בגוף יש כוחות שוים, והוא צריך להכריע, מי יתן לו עוד כח להכריע לצד הטוב, כיון שהם כוחות שוים. אז העצה שהאדם יתפלל לה' שישא את העון, היינו שהקדוש ברוך הוא חוטף שטר חוב, וממילא על ידי זה כבר יש הכרע לצד הטוב. אם כן מהי עבודת האדם בזה שאומרים שהאדם צריך להכריע. זהו רק תפילה, ויותר מזה אין לו כח. כיון שהן הטוב והן הרע הם כוחות שוים, ומי מכריע. אלא על ידי התפלה, שהקדוש ברוך הוא ישא את העון, וממילא כבר יש הכרעה.

חזרה לראש הדף
Site location tree