אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 201-400 / 394. כי תשא את ראש בני ישראל
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

394. כי תשא את ראש בני ישראל

פרשת כי תשא תשכ"ו, נתיבות, בישיבת הנגב, במוצש"ק

"כי תשא את ראש בני ישראל ונתנו איש כופר נפשו... מחצית השקל... העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט". יש לשאול: א) מהו לשון ראש. ב) כופר נפשו, מהו החטא, שצריך לתת כופר נפשו, שהוא ענין כפרה. ג) למה דווקא מחצית השקל, ולמה לא יתנו דבר שלם, היינו שקל שלם.

יש לפרש זה על דרך המוסר. יש ב' מיני תשובות: בבחינת המעשה, ובבחינת הכוונה. הנה "ראש" נקרא בחינת שכל ודעת, ששם שייך ענין כוונה, כמו שכתוב "תפילה בלי כוונה כגוף בלי נשמה", שהכוונה שייכת לבחינת נשמה ונפש. מה שאם כן המעשה שייך לבחינת ה"גוף". וזה מרומז בלשון את "ראש" בני ישראל כופר "נפשו". היינו מה שחטא בבחינת נפש, היינו שענינו על התשובה בבחינת הכוונה. היות שתשובה זו נוהגת אצל כל אחד ואחד. כי האדם נברא ברצון לקבל לעצמו, ובכדי לקיים את התורה ומצוות על מנת להשפיע, זוהי תשובה שכל אחד ואחד מוכרח לעשות. כי בבחינת המעשה שייך לומר שלא חטא אף פעם, היינו תיכף מיום הולדתו נתנו לו חינוך טוב ושמירה יתירה. אבל על הכוונה, שם הוא עיקר הבחירה, ששייך להאדם לעשות. כי על כוונה לא שייך כפיה. רק על בחינת מעשה יש יכולת ביד האדם לכוף את עצמו. מה שאם כן על המחשבה, היינו הכוונה, אין בידי אדם, אלא שזוהי מתנה מן השמים. ועל זה רמזו, "לולי הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו".

וענין מחצית יש לפרש, שרק בחינת המעשה הוא בידי אדם, ולא הכוונה. לכן נרמז רק במחצית, היינו אם האדם יתן את המחצית, היינו בחינת המעשה, אז הקדוש ברוך הוא יתן לו את מחצית השניה, היינו בחינת הכוונה. וכמו כן יש להבין שיש בחינת אמונה, שהיא בחינת צדקה, ויש בחינת תורה, שהיא מתנה. ואדם צריך לתת רק בחינת אמונה, שזו בחינת צדקה, שזה נקרא תיקון הבריאה. אז הקדוש ברוך הוא נותן מחצית השניה, שהיא בחינת תורה. ומתנה נקרא מטרת הבריאה, וכופר נפשו הוא על בחינת תיקון הבריאה.

חזרה לראש הדף
Site location tree