אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 403. זאת תהיה תורת המצורע
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

403. זאת תהיה תורת המצורע

מצורע תשמ"א

"זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן". ופירש רש"י, לפי שהנגעים באים על לשון הרע.

עיקר הלשון הרע הוא בזמן שהאדם רוצה ללכת בדרך האמת, היינו שהמחשבה דיבור מעשה יהיו בעל מנת להשפיע. אז בא הגוף ומדבר לשון הרע, היינו שאין כדאי לעבוד על בחינה זו. שפירושו שלא משתלם לתת כל עבודתו בעל מנת להשפיע, שהיא עם שאלת הרשע השואל "מה העבודה הזאת לכם". ובזמן שהרשע בא עם שאלות כאלו, הוא מוצא את עצמו במצב רע, שזהו נקרא "מצו-רע". וכל כמה שרוצה להתגבר על טענותיו, הוא מרגיש את עצמו כל כך ברע. לכן אם הוא רוצה לטהר את עצמו, שנקרא "ביום טהרתו", אז, "והובא אל הכהן". היינו אם הוא רוצה לצאת ממצב זה, "והובא אל הכהן". היינו שמלמעלה מביאים אותו אל מדת החסד, שהיא בחינת "כהן", שעל ידי מדה זו הוא זוכה לכלים דהשפעה.

וזהו, "הבא לטהר מסייעין אותו", היינו במדת כהן. וזהו ענין שלכל דבר צריכים אתערותא דלתתא, שזה מביא לו רצון וחשק לדבר. כי אין יכולים ליתן לאדם דבר שלא רוצה, כי אפילו שהוא יקבל את הדבר, יזרוק אותו, מפני שאין לו צורך בו. לכן צריך שתהיה להאדם אתערותא דלתתא, כדי שיהיה נצרך להדבר. ואז לפי ערך חסרונו, כך הוא יודע להעריך את המתנה שנותנים לו מן השמים. וזהו פירוש כי "כל מה שבידך ובכחך לעשות עשה", שעל ידי זה מתרקמים אצלו כלים לקבל את השפע, שנקרא בחינת כהן, שהוא אור החסד. שאז כל מגמותיו הן אך ורק להשפיע לה'. מה שאם כן מטרם שיש לו כלים הצריכים לזה, אין הוא יודע להעריך את המתנה שנותנים לו, וממילא לא שומר את המתנה. לכן יכול לאבד את הכל. ומשום זה מחכים לתשובת האדם. נמצא שאינו בידו של אדם לעשות תשובה, אבל יש בידו לבחור שיהיה לו רצון לעשות תשובה.

חזרה לראש הדף
Site location tree