אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 404. ודבֵּר דָבר
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

404. ודבֵּר דָבר

"ודבֵּר דָבר. שלא יהא דיבורך של שבת כדבורך של חול" (שבת קיג.). היינו שבת נקראת קדושה, שבת קודש. וחול נקרא דברים חולניים, שהוא מעשי הגוף. יש זמן שמדברים מתכונת הגוף, ממחשבותיו ורצונותיו והרגשותיו הרעים, איך שצריכים לתקנם כדי שיהיה מוכשר לקבל קדושה. וזה נקרא עבודת חול, שהיא בחינת תיקון הגוף.

ויש זמן שמדברים רק מעניני קדושה, שבאופן כללי נקרא זה גדלות ה'. ומבחינה זו צריך להיות הדיבור של שבת, היינו שמדברים מבחינת שלימות וקודש, ולא כשמדברים מהגוף, שהוא בחינת חול ולא קודש.

חזרה לראש הדף
Site location tree