אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 405. שור או כשב או עז כי יולד
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

405. שור או כשב או עז כי יולד

אמור תשל"ט

"שור או כשב או עז כי יולד". שור בן אמו קרוי שור, משום שמה שיכול להשיג כבר השיג ביום הראשון. לכן אלו אנשים שאינם שייכים בחינת מדבר, אלא לבחינת חיה, את השכל שהם השיגו ביום הולדם, היינו ביום שיכנסו לבר מצוה, עם השכל הזה הם חיים כל הזמן. ואין בהם בחינת תוספות אלא בכמות, משום שהוא שכל קטן בערך מה שיש להשיג בשכל התורה. לכן מה שמשיג ביום ראשון, עם זה הוא חי עד הסוף.

מה שאם כן בחינת מדבר, שהוא בחינת אדם, בסוד אתם קרויים אדם ולא אומות העולם, הוא להיפך: "עייר פרא אדם יולד", בערך מה שיש לו להשיג לכשיזכה להיות בבחינת אדם. כי רוח הבהמה יורדת למטה, היינו שכל עשייתן הוא לצורך מטה, היינו לתועלת עצמו. מה שאין כן רוח האדם עולה למעלה, היינו לתועלת ה', הנקרא בחינת למעלה, כמו שאמרו חז"ל "דע מה למעלה ממך" (אבות פ"א). אז הוא רואה שהוא נולד פרא אדם. ואז מתחילה עבודתו ללכת על דרך האמת. ואז נאמר, אפילו כל העולם אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע.

חזרה לראש הדף
Site location tree