אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 406. ששת ימים תעשה מלאכה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

406. ששת ימים תעשה מלאכה

"ששת ימים תעשה מלאכה... אמר רבי יוסי... ולא כתיב בששת... ששת ימים העליונים חג"ת נ"ה שמהם נפעלו כל מעשי בראשית, דבר יום ביומו... אמר רבי יצחק... רבי חייא אמר, משום שמותר לעשות בהם מלאכה אף על פי שהם בחינת זעיר אנפין, לכן התקינו הבדלה. ושואל מהי הבדלה, וכי הם היו מעורבים זה בזה. ומשיב אלא קדש היא דבר בפני עצמו, והבדלה היא בין חול לקודש" וכו' (זהר אמור, בהסולם אות קי"ב).

ושאל זצ"ל, מדוע ששת ימי המעשה הם בחינת זעיר אנפין הוא חול, ומלכות שהיא בחינת אחרונה היא קודש.

ואמר, זעיר אנפין נקרא "ששת ימי המעשה", שהם מאירים בכל יום אור זעיר אנפין באלו הימים. ומהם נמשכים "דבר יום ביומו". אבל שבת נקרא שאז מתגלה מה שיש בששת ימי המעשה. נמצא הגילוי של זעיר אנפין הוא בשבת. אבל שבת בעצמה אין שום תכונה שיהיה לה מה לתת, כי מלכות נקרא עניה ודלה.

לפי זה יוצא שמשבת, שהיא מלכות, שאין לה שום דבר, אם כן אין לה מה לתת מבחינתה. לכן שבת אסורה בעשיית מלאכה, כי מלכות אין לה מה לתת מבחינתה. אלא זעיר אנפין שהוא חג"ת נ"ה. כל ספירה נותנת מבחינתה ל... שכנגדה. לכן ששת ימי המעשה מתיחסים רק לזעיר אנפין כי רק לזעיר אנפין יש מה להשפיע דבר יום ביומו.

אבל גילוי האורות של זעיר אנפין, מאירים במלכות. לכן שבת נקרא "קדש", משום שאז השפע בגלוי. מה שאם כן בחול צריך לעבוד שיתגלה השפע של זעיר אנפין במלכות שהיא שבת.

"ממצוא חפצך ודבֵּר דָבר". רבי יוסי שאל ומה זה חסרון לשבת אם מדבר דבר. אמר לו, ודאי הוא חסרון לשבת, כי אין לך מילה ומילה היוצאת מפי האדם, שאין לה קול, ועולה למעלה ומעורר מילה אחרת. ומה היא, אותה שנקראת חול. כי כל דבר שאינו קדוש, הוא חול מאלו ימים של חול. וכשנתעורר חול ביום הקדוש הוא חסרון למעלה, ודאי, והקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל שואלים עליו, מי הוא הרוצה להפריד את הזווג שלנו, מי הוא שצריך כאן חול (זהר אמור, אות רצ"ד).

חזרה לראש הדף
Site location tree