אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 407. כי תקנה עבד עברי
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

407. כי תקנה עבד עברי

בהר תשי"ט

בזהר בהר פתח רבי אלעזר, כי תקנה עבד עברי שש שנים יעבוד וגו'. בגין דכל בר ישראל דאתגזר דאית ביה רשימא קדישא אית ליה נייחא בשמטה, דהא דיליה הוא ההוא שמטה לנייחא ביה ודא אקרי שבת הארץ, ודאי חירות אית בה נייחא בה, כמה דשבת נייחא נייחא דכלא נייחא הוא, דרוחא וגופא.

ויש להבין מדוע דווקא מי שנמול יש לו נייחא בשמטה. ומה הפירוש שיש נייחא גם להגוף בשמטה. וכמו כן יש להבין מה שמובא במדרש תנחומא, "וכי ימוך אחיך ומטה ידו". זה שאמר הכתוב, "אל תגזול דל כי דל הוא, כי ה' יריב ריבם", אמר הקדוש ברוך הוא, אל תגזול דל כי דל הוא, שאני עשיתי אותו דל, מי שהוא גוזל אותו או מלעיג עליו חרף עושהו, כאילו עלי הוא מלעיג.

חזרה לראש הדף
Site location tree