אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 408. שאו את ראש כל עדת בני ישראל
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

408. שאו את ראש כל עדת בני ישראל

במדבר תשל"ח

ענין הפיקוד, שנכנסו לחשבון אלו שהם יכולים להכנס לעבודת ה' שהוא מבן כ' לעונשין. וענין התפקיד שיש לעשות בעבודת ה' מובא בסוף הפטרה, שכתוב "וארשתיך לי לעולם". שענין הקדוש ברוך הוא לוקח לו בחינת אירוסין אלו שרוצים להכנס לעבודת ה' לעולם, לא שרוצים היום כאן ומחר הולכים אחרי הרצון לקבל, אלא דווקא שהאדם מחליט שהוא רוצה להיות דבוק בה' לעולם. כי כמו שהקב”ה הוא נצחי, כך מי שרוצה להדבק, הוא גם כן מוכרח להיות דבוק בנצחיות. "וארשתיך לי", מי שהוא רוצה להתנהג עמי למעלה מהדעת שיאמר שכל מה שהקדוש ברוך הוא מתנהג עמו הוא בצדק ומשפט. וגם שאדם ינהג את עצמו בחסד וברחמים, היינו שדוקא מי שרוצה להיות עוסק בדרכים שהם בעניני השפעה, הנקרא חסד ורחמים, מטעם "מה הוא רחום אף אתה רחום". וזה פירוש "וארשתיך לי בצדק, ובמשפט, בחסד, וברחמים". ואחר כך יכול להיות, "וארשתיך לי באמונה". ומי שכבר עבר את ב' שלבים הקודמין, אז הוא זוכה לאור האמונה.

ואחר כך הוא זוכה ל"וידעת את ה"', מלשון, "כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדלם". כי בזמן שהאדם עושה, אז יש הבדל בין קטנות לגדלות. אבל כשהשפע בא מצד ה', אז אין הבדל בין קטנות לגדלות, משום שהכלי והאור באים ביחד.

חזרה לראש הדף
Site location tree