אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 412. נדר נזיר להזיר לה'
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

412. נדר נזיר להזיר לה'

נשא תשל"ט

"נדר נזיר להזיר לה'". ופירש רש"י, לה', היינו לשם שמים. ופירשו המפרשים, שאינו מנזר את עצמו מן היין, מטעם שמזיק לו היין לבריאותו או שמביא לידי שיכרות וסובל מזה בזיונות, אלא שמבין שעל ידי זה יקרב את עצמו לה'. ושם שייך דין של טומאה. שאז "ימים הראשונים יפלו", היינו שחוזר לראש, היינו שצריך להתחיל עבודתו מחדש.

פירוש, כי יין מראה על מותרות, שהרמז לזה לאו דווקא יין, אלא שבבחינת המוסר יין מרמז מה שהאדם נהנה יותר מהכרחיות. וכשמנזר את עצמו מזה, אז שייך לומר משום איזו סיבה הוא רוצה לוותר על מותרות ומסתפק במועט. או משום שמקוה לתמורה יותר גדולה, כבוד וכדומה, או אפילו שמקוה שעל ידי זה יהיה לו שכר בעולם הבא.

בכל אלה הסיבות, הגם שאפילו בגללן קשה לאדם לוותר על מותרות, מכל מקום הטומאה, היינו הירידה ממדרגתו, אינה כל כך שכיחה מטעם שנבנית על שכר. מה שאם כן לשם שמים, אז יותר שכיחת הטומאה, היינו הירידה ממדרגתו. וכשנופל, היינו שנטמא, והטומאה באה לפעמים פתאום, כמו שכתוב "וכי ימות עליו מת בפתע פתאום וטמא ראשו" וכו'.

וזה דבר שכיח, מטעם שעל האמת הגוף מתנגד. כי אין הגוף יכול להבין לעבוד בשלא על מנת לקבל פרס. אז בא הציווי, שהוא צריך להתחיל עבודתו מחדש, היינו לא להחשיב ממקום שפסק, אלא שזה מראה שקבלת עול מלכות שמים עדיין לא כראוי. לכן הוא מוכרח להתחיל מחדש, היינו קבלת עול מלכות שמים מחדש, וזה שכתוב "ימים הראשונים יפלו".

חזרה לראש הדף
Site location tree