אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 413. הבדל בין ספרי מוסר לספרי הבעל שם טוב
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

413. הבדל בין ספרי מוסר לספרי הבעל שם טוב

נשא תש"מ

כשאדם רוצה לקנות איזה חפץ, וצריך לשלם עבורו תמורה, אז צריכים למתווך בין המוכר להקונה. המתווך נותן להבין להקונה שחפץ שוה יותר מכפי התמורה שהוא צריך לשלם, היינו שהמוכר אינו דורש תשלום רב כל כך עבור הסחורה ששוה הרבה. לכן ספרי מוסר נותנים להבין מה שהאדם צריך לוותר על גשמיות בכדי להשיג רוחניות. והם מלמדים שכל התענוגים הגשמיים הם רק תענוג המדומה, שאין לו שום ערך. אם כן הוא לא נותן תמורה גדולה כל כך בכדי להשיג רוחניות.

וספרי הבעל שם טוב נתנו בעיקר כובד המשקל על הסחורה, היינו שנותנים להבין את ערך חשיבות וגדלות של הרוחניות. לכן אף על פי שיש איזה ערך לגשמיות, על משהו צריך לוותר, אבל בערך הסחורה, שהוא "כי הם חיינו" וכו', כמו שכתוב "הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש".

חזרה לראש הדף
Site location tree