אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 419. מרגלים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

419. מרגלים

"שלח", פירש רש"י, אני איני מצוה לך... חייהם שאני נותן להם מקום לטעות. מדוע. מרגלים אמרו אמת. אלא צריכים להאמין למעלה מהדעת שזה טוב.

ואם רוצים ללכת בתוך הדעת, אני אתן מקום לטעות, בכדי שלא ירשוה בתוך הדעת. ולמעלה (מהדעת) צריכים, שרק על ידי זה יוכלו לקבל בעל מנת להשפיע. ובתוך הדעת אין בחירה.

וכלב הלך לחברון, בכדי שיוכל להאמין למעלה מהדעת. ויהושע שהיה דבוק במשה, משה מתפלל עליו.

חזרה לראש הדף
Site location tree