אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 420. שלח לך
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

420. שלח לך

שלח תש"מ

"שלח לך". ופירש רש"י, לדעתך. ידוע, כי ענין שליחת מרגלים לתור את ארץ ישראל הוא ענין קבלת המלכות שמים. כי יש לאדם מרגלים, שרואים תמיד אם יש כדאי ללכת בדרך ה' על דרך האמת, הנקרא לשם שמים. התורה מבטחת לנו כי היא ארץ זבת חלב ודבש. אבל הגוף ששלח מרגלים לתור את הארץ, הוא רואה שאין שם תועלת עצמו, ואז אין הגוף מסכים ללכת לארץ, הנקרא "מלכות שמים".

כמו שכתוב, שהקדוש ברוך הוא אומר להם עלו זה בנגב, היינו השתדלו בתורה וכו'. וראיתם את הארץ מה היא, היינו שתראו ממנה את העולם, שהיא ירושה ונחלה. ואת העם היושב עליה, הם הצדיקים שבגן עדן וכו' (בזהר הקדוש דף קס"ט ובהסולם דף כ).

ועוד כתוב שם, "ושיבואו מתור הארץ..., יחזרו מדרך האמת שאמרו מה יצא לנו עד היום לא ראינו טוב העולם, עמלנו בתורה והבית ריקם... ולעולם ההוא מי יזכה, ומי יבוא לתוכו, מוטב שלא היינו יגעים כל כך" (אות ס"ג).

חזרה לראש הדף
Site location tree