אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 423. ג' קוים (ב')
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

423. ג' קוים (ב')

ימין נקרא חסד, בחינת "כי חפץ חסד הוא", שהוא בחינת שמח בחלקו, היינו שהוא מסתפק במועט. שזה נקרא על דרך שביאר אאמו"ר זצ"ל, על מה שאמרו חז"ל על פסוק "אשר לא ישא פנים ולא יקח שוחד" וכו', שהם מחמירים על עצמם עד כזית ועד כביצה, הוא אמר, "עד כזית", כמו שאמרה היונה, מוטב יהו מזונותי מרורין כזית בידי הקדוש ברוך הוא וכו'. "ועד כביצה", הגם שמהביצה יצא אפרוח בעל חיים, אבל בזמן שעדיין כביצה, אז אין לו חיים, מכל מקום מחמירים, אף על פי שהדין ואכלת ושבעת וברכת, היינו אכילה שיש בה שביעה. וזה נקרא "שמח בחלקו".

אבל עם בחינה זו הוא ישאר בקטנותו ולא יהיה לו שום צורך לתורה. כי התורה ליצר הרע צריכים, על דרך "בראתי יצר הרע בראתי תורה תבלין". לכן יש צד שמאל, שהוא בחינת חשבון הנפש, כמה גדולה הסיבה המחייבת אותו לתורה ומצוות, ולאיזה שכר הוא מקוה לקבל תמורת עבודות האלו, וכמה הבנה יש לו בתורה ומצוות על דרך האמת. ואז הוא רואה רק שלילה ולא חיוב, והשלילה הזאת הוא צריך לכלול אותה בימין, ולהיות מסתפק במועט, ולהיות שמח בחלקו, כאילו שהיה לו סעודה שיש בה שביעה.

נמצא שהשמאל מביא לו תמיד בחינת מועט, כדי לדעת מה להכניס לתוך הימין, ולהיות מסתפק במיעוט. שעל ידי שניהם באים לקו האמצעי. ובזה נקרא אבא נותן הלובן, שהוא תמיד בבחינת לובן, שאין בו שום חסרון, מטעם שמח בחלקו. ואמא נותנת האודם, היינו שהוא לא כראוי, רק אדום. שהוא בחינת עשו, הנקרא אדום. אז הקדוש ברוך הוא, הנקרא קו אמצעי, נותן הנשמה. וזוכה אז לבחינת תורה.

חזרה לראש הדף
Site location tree