אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 425. ויקח קרח
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

425. ויקח קרח

קרח תש"מ

"ויקח קרח, לקח עצה רעה לעצמו", כי "עצת ה' לעולם תעמוד". הנה מדרך האדם הוא לעשות מה שהשכל מחייב לו, שזה יהיה טוב בשבילו, ואת זה יכול לעשות. מה שאם כן מה שאין השכל מחייב קשה לו לעשות, ומכל שכן מה שהוא כנגד השכל. לכן שאל, טלית שכולה תכלת חייבת בציצית, או בית מלא ספרים חייב במזוזה וכו'.

זה נקרא "עצה רעה", מה שמלובש בתוך הדעת. מה שאם כן למעלה מהדעת זה נקרא "עצת ה'", וזה "לעולם תעמוד".

כמו שאמר אאמו"ר זצ"ל, היות שהבורא בחר שהנבראים ילכו בדרך שלמעלה מהדעת, בטח ידע שזה הדרך הטוב ביותר. וזה נקרא עצת ה'. ודוקא על ידי זה האדם יכול להגיע לשלימות המטרה.

חזרה לראש הדף
Site location tree