אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 426. תפילת צדיק בן צדיק וצדיק בן רשע
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

426. תפילת צדיק בן צדיק וצדיק בן רשע

קרח תשמ"א

"אין דומה תפילת צדיק בן צדיק לתפילת צדיק בן רשע". המעשה שהאדם עושה נקרא "אב". והכוונה שהוא מכוון על המעשה נקרא "תולדה", היינו שמקודם נעשה ואחר כך נשמע.

ויש להבחין בהמעשה ב' בחינות: מעשה של השפעה, נקרא מעשה של צדיק. ומעשה של קבלה נקרא רשע. וכשהאדם הולך להתפלל שיתנו לו הכח שיוכל תמיד לכוון לעשות לשם שמים, נקרא זה "צדיק בן צדיק". ואם מתפלל שיתנו לו הכח לכוון לשם שמים בכלי דקבלה, נקרא זה תפילת "צדיק בן רשע".

וזה פירוש שתפילת צדיק בן צדיק מתקבלת, מה שאם כן תפילת צדיק בן רשע לא תמיד מתקבלת. כמאמר חז"ל, "לא כל אדם זוכה לשני שלחנות", כמו שאמרו חז"ל אצל רבי שהיה תורה וגדולה במקום אחד. ויש להבין, הלא אמר שלא נהנה מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה, אם כן לאיזו תועלת נתן לו הקדוש ברוך הוא את התורה והגדולה.

אלא לפי הנ"ל, יש לפרש "לאו כל אדם זוכה לשני שלחנות". שלחן אחד נקרא שהוא יכול להיות משפיע בעל מנת להשפיע, שזה נקרא בחינת צדיק, וזה נקרא בחינת "תורה". ו"גדולה" נקרא גדלות, שהוא בחינת צדיק בן רשע, כשהוא מקבל בעל מנת להשפיע, שכל הכלי קבלה שלו, הנקרא רשע, היה לא לתועלת עצמו אלא בעל מנת להשפיע.

חזרה לראש הדף
Site location tree