אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 432. מעשה העגל
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

432. מעשה העגל

פרשת פרה, כפר מירון תשכ"ה

ענין טהרת הפרה בא לפני חודש ניסן, שבניסן נגאלו. והפרה הוא בחינת אמונה. על דרך שפרש רש"י, משל לבן שפחה, שטינף פלטרין של מלך, ואמרו, תבוא האם ותקנח את בנה. כך הפרה מכפר על מעשה העגל, שענין עגל הוא שאמרו "אלה", כמו שכתוב בזהר הקדוש. ופרה הוא בחינת חק"ה, כמו שפרש רש"י, גזירה היא מלפני, חקה חקקתי. לכן צריכים הכנה לגאולה, שהוא ענין קבלת אמונה.

חזרה לראש הדף
Site location tree