אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 433. ולא אבה ה' אלקיך לשמוע
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

433. ולא אבה ה' אלקיך לשמוע

ב' מרחשון תשל"ב

"ולא אבה ה' אלקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך ה' אלקיך לך את הקללה לברכה". ויש להבין מהו הפלא מה' שלא אבה לשמוע בקול איש בליעל. וגם מהו ויהפוך ה' את הקללה לברכה, מאחר שלא שמע אל בלעם כלל.

והענין הוא, שיש מקטרגים למצוא מקום עון לישראל. שהפירוש הוא שבזמן שהאדם רוצה ללכת בדרכי ה', אז הגוף מקטרג לו ומחפש עונות לישראל. שענין עון היינו מקום חסרון. שמוצא שבזה שהוא רוצה להיות בחינת ישראל יש הרבה קושיות, שיש לו שאלות וקושיות חזקות, על בחינת ישראל. ובכח הזה הוא מעכב את האדם שלא ללכת בדרך ה', היינו להיות בחינת ישראל, כמו שכתוב "בני בכורי ישראל". ועל ידי זה שהגוף מקטרג על ישראל ומוצא עונות, היינו חסרונות, הוא מפריע לו ומעכב אותו.

ועל זה בא הפסוק ואומר, שלא אבה לשמוע דבריו כלל. כי אף על פי שבא בטענה, שאין להשיב לו תשובה ניצחת מטעם ודעת, רק שאין מקבלים ושומעים את דבריו כלל. היינו מי שרוצה ללכת בדרך ה', שה' יהיה אלקיך, ולא שאר דברים, אז הוא לא צריך לשמוע כלל להטענות ותביעות שיש להגוף, שבא מצד השכל. אם כן יהיה הפירוש, "ולא אבה לשמוע", היינו שלא רצה להשיב לו תשובות בתוך הדעת, אלא שהוא הולך בדרך שהוא למעלה מטעם ודעת.

ואז, "ויהפוך ה' אלקיך את הקללה לברכה". היינו שמכל הקטרוגים שהוא מקטרג על ידי הטענות והתביעות, כשהוא מתגבר על הטענות בבחינת למעלה מהדעת, נמצא שהמה הגורמים לזכות לבחינת אמונה למעלה מדעת, אחרת היה הולך בדרך ה' בתוך הדעת. והכלי אמיתי לזכות לאור ה' הוא דווקא למעלה מטעם ודעת, שכלי זה נקרא כלי דהשפעה. מה שאם כן תוך הדעת נקרא כלי דקבלה. ועל כלי זה היה דבר הצמצום. נמצא שעל ידי זה שהאדם רוצה לזכות שה' יהיה אלקיך, ולא אלהים אחרים, אז, "ולא אבה לשמוע" כלל. היינו שאומר לו, אני לא רוצה לשמוע מה שאתה אומר. ועל ידי זה, ויהפוך ה' את הקללה לברכה.

חזרה לראש הדף
Site location tree