אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 434. מה טובו אהליך יעקב
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

434. מה טובו אהליך יעקב

בלק תשל"ט

"מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל". מברכותיו של אותו רשע ניכר מה שהיה בלבו. ענין בלק אותיות קבל, שתכונתו היא קבלה עצמית. בלעם הוא לב עם, עם השייך ללב האבן.

ושלח אליו, "הנה עם יצא ממצרים", היינו עם ישראל יצא מקליפות מצרים, שזה ענין קבלה עצמית. לכן לא תהיה מהיום והלאה שליטה לאלו שמונחים בתוך קבלה עצמית. והיות שבלעם, הוא עם של לב האבן, אז היה רוצה שיקלקל את שיטת ישראל, שיצא משליטת קליפות קבלה עצמית. לכן היה מוכרח לברך, כמו שאמרו חז"ל, "מלאך רע בעל כורחו יענה אמן".

לכן אמר, "מה טובו אוהליך יעקב". שאוהל הוא בחינת תורה, שהיא בחינת קטנות, בחינת יעקב. ואחר כך זוכים לבחינת "משכנותיך ישראל", שעל ידי זה בא בנין המשכן של כלל ישראל. ובכל פעם יש קטנות וגדלות, כמו שאמר אאמו"ר זצ"ל, "ויהי בנסוע הארון ויאמר משה קומה... ובְנֻחֹה יאמר שובה", היינו בזמן העבודה יש בחינת קימה, "ובְנֻחֹה" יש בחינת "שובה".

כי תורה מצד אחד היא קטנות, משום שבזמן שמרגישים חסרון אז לומדים תורה, שעל ידי החסרונות באים לידי מילואים. כי במקום שאין חסרון, אין מה למלאות. אבל כשאדם נתמלא באהלה של תורה, אז עובר ל"משכנותיך ישראל". אבל כשיושב במשכן, אז נקרא "ובנחה יאמר שובה", היינו שאין שם עליה בדרגה, כי "נסיעה" נקרא שהולך מדרגה לדרגה.

לכן כשבא לשלימות, תיכף ומיד צריך להשתדל למצוא חסרון. ואז הוא עובר לבחינת "מה טובו אהליך יעקב", שהוא אהלה של תורה. ואז הוא במדרגת "יעקב", שהוא קטנות, וכשגמר את המילוי על ידי התורה, הוא עובר לשלימות, שהיא בחינת משכן. וחוזר חלילה, עד שבא לתכלית השלימות. ותחילת היציאה היא מיציאת מצרים.

ויציאה מתחלת לאו דווקא כשכבר יצא, אלא אם רק רוצה לצאת ממצרים, או אפילו שרוצה לצאת ואינו יכול, ויש לו כח להתפלל לה' שיוציאו ממצרים, כבר אז מתחיל ללכת על דרך האמת.

חזרה לראש הדף
Site location tree