אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 439. מדוע פנחס זכה לכהונה
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

439. מדוע פנחס זכה לכהונה

פנחס תשמ"א

יצר הרע ויצר הטוב זהו לא ענין של שכל, אלא ענין של הרגשה. אם בזמן שעוסק בתורה ומצוות, ואינו רואה שום תמורה לתועלת עצמו, הוא מרגיש את עצמו ברע, זהו נקרא "יצר הרע". וגדלות של יצר הרע הוא בשיעור הרגשת הרע, אם הוא מצטער בזה שאין לו חן בעבודה, אם הוא לא רואה שיוצא מזה משהו לתועלת עצמו. ובשיעור הרגשת היסורים של מצב שיפלות כזה, זהו נקרא שיש לו רע גדול. מה שאם כן אם הוא מבין בשכל שאין הוא בסדר בענינים רוחניים, אבל לא כואב לו, אז לא נקרא שיש לו יצר הרע, משום שלא רע לו.

וזהו, "אם פגע בך מנוול זה משכהו לבית המדרש". כי דווקא בזמן שהוא רוצה למשוך אותו לבית המדרש, אז הוא רואה שהוא מנוול. אבל העצה להפטר ממנו היא דווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, ותפילה למעלה מהדעת.

חזרה לראש הדף
Site location tree