אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 441. נקום נקמת בני ישראל
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

441. נקום נקמת בני ישראל

מטות תשל"ט

"וידבר ה' אל משה... נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים... וידבר משה אל העם... לתת נקמת ה' במדין". המפרשים מקשים על זה, מדוע משה שינה את לשונו של ה', במה שאמר אל העם "נקמת ה'", ולא "נקמת בני ישראל" כמו שאמר ה'. ועוד הקשו על שינוי הלשון, שה' אמר "נקמת המדינים" לשון רבים, ומשה אמר "במדין" לשון יחיד.

ויש לפרש, ידוע שמטרת הבריאה מצד ה' היא להטיב לנבראיו. נמצא, שה' אמר שכל המלחמות שיש לנו לעשות, הן בכדי להגיע להטוב ועונג, שהנבראים יקבלו אותו. ומשה כשאמר לישראל, אם הוא יגיד להם שהמלחמה שלהם תהיה לתועלת עצמם, נמצא שיפלו לתוך אהבה עצמית, שנקרא מקבל על מנת לקבל. ועל זה היה צמצום. ועל דרך זה אף פעם לא יגיעו להמטרה. לכן אמר להם, "נקום נקמת ה'", שהם צריכים לכוון שמלחמת היצר היא לתועלת ה', ולא לתועלת עצמו. ועל ידי זה הם יגיעו למטרת הבריאה, שהיא להנות לנבראיו.

ועל פי אמת יש הרבה מידות להלחם איתם, לכן כשה' אמר למשה "נקום נקמת בני ישראל מאת המדינים", היינו שיש הרבה דינים, שצריכים להכניע אותם. לכן נאמר בלשון רבים, שהוא מה שצריך להיות, היינו להכניע הרבה מדינים, שנקראים דינים, שהם המפריעים להגיע למטרת הבריאה.

וכשמשה אמר להעם, "נקום נקמת ה' במדין", אז רמז בזה שאם הם ילכו בדרך שצריכים רק תיקון אחד, שהוא נקמת ה', אז מבחינה זו אין יותר מדין אחד, שהוא כולל בעצמו הרבה דינים. זאת אומרת, שהאדם לא צריך להלחם עם כל הדינים, היינו עם כל המדות רעות. אלא אם הוא ילך על דרך שצריכים לכוון כל הפעולות לה', היינו לשם שמים, אם זו תהיה כל כוונתו, וממילא כל המדות מתבטלות מאליהן, ואין לתת עבודה מיוחדת לכל מדה ומדה. כי כל שהכוונה היא לשם שמים, אם הוא זוכה לזה, לנצח המלחמה זו, שיהיה על מנת להשפיע לה', ממילא כל המדות בטלות ומבוטלות. לכן אמר לשון יחיד, "נקום נקמת ה' במדין".

חזרה לראש הדף
Site location tree