אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 455. עקב תשמעון
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

455. עקב תשמעון

עקב תשל"ח

"והיה עקב תשמעון את המשפטים האלו ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר ה' אלקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך". ופירש רש"י, אם מצוות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון, ושמר ה' אלקיך וכו' - ישמור לך הבטחתו.

ויש להבין מצוות קלות, היינו מלשון בזיון, היינו הכוונה בעל מנת להשפיע, שזה דבר מבוזה אצל הגוף. ואם האדם ישמור, אז הקדוש ברוך הוא יקיים את הבטחתו. אחרת, שורה על המעשים של האדם בחינת צמצום, שלא יכול לשרות אור ה' עליהם.

חזרה לראש הדף
Site location tree