אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 456. כשרונות קטנים
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

456. כשרונות קטנים

ענין בחירה. אם האדם נברא עם כשרונות קטנים, איך שייך אצלו לומר שיהיה תלמיד חכם. הלא המוח שלו קטן להבין דברי תורה.

על זה בא המדרש רבה (פרשת וזאת הברכה), "אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, חייכם, כל החכמה וכל התורה דבר קל הוא, כל מי שמתיירא אותי ועושה דברי תורה, כל החכמה וכל התורה בלבו". ופרש על זה בהקדמה לתע"ס וזה לשונו, הרי שאין צריכים כאן לשום הצטיינות מוקדמת, אלא רק בסגולת יראת השם וקיום המצוות בלבד זוכים לכל חכמת התורה. וזהו "הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים". שרק על יראת שמים צריכים בחירה, והשאר נותן הקדוש ברוך הוא.

חזרה לראש הדף
Site location tree