אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 457. עצת ה' לעולם תעמוד
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

457. עצת ה' לעולם תעמוד

בפסוק "עצת ה' לעולם תעמוד". ויש להבין, שזה כלל שאדם משמש אם איזו עצה בכדי להשיג איזה דבר. אבל לאחר שהשיג את הדבר, אז כבר לא משתמש עם העצה. אם כן מה פירוש "לעולם תעמוד". ויש לשאול, היות שהאדם נברא לאחר הצמצום, אם כן שורה על האדם ההסתרה, ואיך יכול לזכות להמטרה הנקראת להטיב לנבראיו. לכן נתן הקדוש ברוך הוא עצה, היינו לכוון על מנת להשפיע. והעצה זו לעולם תעמוד, שאי אפשר יהיה לקבל שום שפע, אם לא ישתמש עם העצה בעל מנת להשפיע. ומתי שלא יוכל להשתמש עם כוונה זו, יאבד לו מה שהשיג.

"שמחם בבנין שלם". מהי השלימות, מתי שיש שני דברים: א' השפע, ב' קבלת השפע, שיתקיים בידו. אם הוא לא יכול לתת את הכוונה דעל מנת להשפיע, אז אין שלימות, מטעם שהשפע יסתלק ממנו.

או שיכולים לפרש "בנין שלם", היינו חכמה וחסדים, שרק על ידי ב' אלו יתקיים השפע שבידו.

חזרה לראש הדף
Site location tree