אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 458. והיה עקב תשמעון
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

458. והיה עקב תשמעון

עקב תשל"ט

"והיה עקב תשמעון", ופירש רש"י, אם המצוות קלות שאדם דש בעקביו תשמעון. כמו כן אמרו "הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה".

הנה המצוות שאדם רגיל בהן מצד החינוך, אדם יודע שצריך להזהר בהן. אבל דברים שאין לו מצד החינוך, קשה לו לקיימם, מצד שלא יודע חומר הענין, היות שלא רגיל בהם שידע שצריכים להזהר בהם.

אי לזאת, מעשה המצוות, אם האדם קיבל אותן מצד החינוך, נקרא זה אצלו חמורות. לכן הוא יודע לשמור על עצמו עם כל הזהירות, עד כמה שאפשר. מה שאין כן בחינת הכוונה, שזה אי אפשר לתת לאדם בתחילת עבודתו. לכן כשנתגדל, כשאומרים לו שצריך לכוון לשם שמים, עבודה זו לא חשובה לו כל כך, משום שאין לו זה מצד החינוך. לכן הוא דש בעקביו, היינו שאינו שם לב אליהן, משום שזו קלה ואינה חשובה. מה שאם כן מצוות מעשיות הוא יודע שכדאי לשמור אותן, ועוד לעשות חומרות יותר מכפי שהלכה והדין מחייבים אותו.

מה שאם כן על הכוונה אינו שם לב על זה, משום שלא רגיל. לכן האדם יכול לקיים התורה ומצוות מבלי שידע את הסיבה שתחייב אותו, אלא החינוך בעצמו זהו סיבה מספקת שבשבילה כדאי לקיים תורה ומצוות.

אבל העיקר הוא, לאחר שהאדם נתבגר, שצריך לדעת את הסיבה לשם מה הוא מקיים תורה ומצוות, היינו לשם איזו מטרה הוא מתייגע. היות שתכלית האדם היא להגיע לדביקות ה', שזה נקרא בחינת תשובה.

על זה בא הציווי, "עקב תשמעון", היינו על הדבר שהאדם דש בעקביו, ואינו שם לב אליו. וזה פירוש הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה, שהכוונה אם לא יכול לכוון לשם שמים, יהיה בעינו כאילו עשה עבירה חמורה. ואז יוכל האדם להגיע לשלימות שדורשים ממנו.

"קלה" מלשון קלון ובזיון.

חזרה לראש הדף
Site location tree