אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 462. ברוך המקום
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

462. ברוך המקום

מנחם אב תשמ"ב

רגילים לומר, המקום ימלא חסרונך, המקום ינחם אתכם. חז"ל אמרו, "הוא מקומו של עולם, ואין העולם מקומו".

ענין "מקום" פירוש, המקום נקרא מקום הבריאה, שהקדוש ברוך הוא ברא. שמצד רצונו להטיב לנבראיו, ברא יש מאין מקום שהם יקבלו את ההנאה והתענוג, מה שהוא רוצה להטיב להם. נמצא שהמקום הזה, היינו הבריאה, צריך להיות ממולא את אור ה', שהוא להטיב לנבראיו. נמצא ש"ברוך המקום", היינו שמברכים אותו שברא את המקום.

ולפי זה יוצא, שאם המקום עדיין לא נתמלא, אלא שבמקום זה יש הסתרת פנים, אז אומרים המקום הזה צריך להיות ממולא עם אור ה'. והגם שעדיין לא מגולה אצלנו, צריכים להאמין ש"מלא כל הארץ כבודו". "ומשרתיו שואלים זה לזה, איה מקום כבודו". ולפי זה יהיה פירושו, "המקום ימלא חסרונך", היינו שהחסרון הזה, שהוא בחינת הסתרת פנים, שזהו גורם כל החסרונות, ימלא, היינו שיהיה בגילוי פנים. וכמו כן אומרים, "המקום ינחם אתכם בתוך אבלי ציון וירושלים", היינו משום שכל היסורים שנמצאים בעולם נמשכים מסיבת הסתרת פנים, לכן אומרים, המקום ינחם אתכם. היינו שהמקום הזה, הנקרא בריאה, שבראה על הכוונה דלהטיב לנבראיו, יהיה בגילוי הפנים, ואז "כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדלם".

וזהו מקומו של עולם, היינו שהוא הממלא את החסרון של העולם, אבל אין העולם מקומו, היינו אין העולם ממלא חסרון שלו, מסיבת שהוא אינו חס ושלום בעל חסרון שצריך למלאותו. היינו שכל מה שאנו צריכים לעשות על מנת להשפיע, הוא רק בשבילנו, בכדי שתהיה השתוות הצורה. ולא שהוא חס ושלום צריך מה שהוא.

חזרה לראש הדף
Site location tree