אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 463. עשרתם, ערבתם, הדליקו את הנר
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

463. עשרתם, ערבתם, הדליקו את הנר

שופטים תשמ"ג

"עשרתם, ערבתם, הַדליקו את הנר".

שני ספרי תורה היה לו להמלך, באחד יוצא והשני מניח בבית גנזיו.

ידוע שני ההפכים שישנם בעבודת ה'. א) שאדם צריך להיות בשמחה על כל מצב שבו הוא נמצא, אפילו שיהיה במצב הנמוך ביותר. וצריך לתת שבח והודאה לה' שנתן לו להיות בין יושבי בית המדרש, כמו שאמרו חז"ל "הולך ואינו עושה שכר הליכה בידו". זה נקרא "עשרתם" מלשון עשירות, שבערב שבת הוא צריך להיות כמו עשיר שלא חסר לו שום דבר.

ואחר כך הוא צריך לעבור לצד ה-ב), היינו שיראה מה שיש לו, כמה יראת שמים יש לו, וכמה רוממות ה' יש לו, וכמה מעשים טובים ותורה והבנה בהתורה. ואז הוא רואה שהוא בעל חסרון. וזה נקרא בחינת "ערב", כמו שכתוב "ויהי ערב ויהי בוקר". וזה נקרא "ערבתם".

ואחר שיש לו ב' אלו, אז הדליקו הנר של שבת. אז בא קו האמצעי שהוא אור של שבת.

ועל דרך זה יש לפרש ענין ב' ספרי תורה שהיה למלך. אחד שהיה יוצא ונכנס עמו, שפירושו שזה היה לשימוש, היינו בהמצבים שבו היה נמצא. ואחד היה צריך להאמין שיש תורה ממדרגה יותר גבוהה, שהיא עדיין נגנזת מלפניו, ואחר כך יזכה להשיגה. שפירושו שבכל מדרגה שהוא נמצא, שבה הוא יוצא ונכנס, יש תמיד תורה שעדיין נגנזת מלפניו, והוא צריך להשיגה. ועל ידי זה הוא הולך ממדרגה למדרגה. ו"מלך" נקרא שהוא יכול למלוך על גופו.

חזרה לראש הדף
Site location tree