אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 476. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

476. העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט

פרשת שקלים תשמ"ח

"העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט ממחצית השקל לתת את תרומת ה'". ענין עשיר ועני, היינו עני בדעת או להיפך. ענין "שקל" הוא בחינת מאזנים, שהוא אבני למשקל בה. היינו שהאדם צריך לשקול בנפשו, באיזה דרך הוא נמצא. שהוא צריך לידע, שהוא תמיד בבחינת מחצה על מחצה. כמו שאמרו חז"ל, "לעולם יראה אדם את עצמו מחצה חייב" (קידושין מ:). ואל יחשוב האדם שיש מי שהוא עשיר, היינו שיש לו יותר תורה ומעשים טובים, אזי כבר אינו בבחינת מחצה, אלא על דרך "כל הגדול מחבירו יצרו גדול הימנו" (סוכה נב.).

נמצא לפי זה, בין עשיר ובין עני, יכולים לשקול בעצמו את דרך הטוב והרע. ולשקול, היינו להכריע לתת את תרומת ה'. שהוא על דרך משל, מי שנכנס בחנות מכולת, והסוחר שוקל סחורה. ואם יש הרבה קונים בחנות, אזי כל אחד חושב שהסוחר שקל בשבילו.

כמו כן כאן, הסטרא אחרא רוצה שישקול בשבילה, והקדושה בשבילה. ולזה אמר הפסוק "לתת את תרומת ה'", היינו ששוקל לצורך ה'. וענין מחצה הוא ענין חסרון, שהוא סוד הכלי, כי אין לך אור בלי כלי. לכן הכלי והאור נחשבין לבחינה אחת. והאור הוא חצי והכלי הוא חצי. ומשניהם נעשה בחינת אמת, היינו מהחסרון ומהגילוי. וזה שאמר "מחצית השקל", היינו שהאדם יראה שיהיה לו בחינת מחצה, היינו בחינת חסרון. וגם שיהיה מוכשר לקבל את המילוי, היינו שגם על החסרון צריך להיות שיהיה מוכשר לקבל.

חזרה לראש הדף
Site location tree