אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 478. מהו החטא של קרח
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

478. מהו החטא של קרח

להבין מהו החטא של קרח. הלא חז"ל אמרו שקרח פקח היה.

קרח לא חטא חס ושלום נגד ה'. אדרבא הוא היה אומר ש"כל העדה כולם קדושים". וכל מה שדיבר על משה, הוא בזה שאמר שמשה בדה מלבו ולא מפי ה'. אבל אם היה בטוח שהוא מפי ה', לא היה חולק. אם כן מדוע הגיע לו עונש חמור כל כך, היינו שהיו צריכים לברוא מחדש עונש מיוחד בשבילו, עד שהעונש הוא נגד הטבע, שפצתה הארץ פיה וירדו חיים שאולה.

זה ידוע שהקדוש ברוך הוא משלם מדה כנגד מדה. והיות שהחטא היה נגד משה, שהוא בחינת רעיא מהימנא, וזהו המדה באה מצד התחתון. שענין אמונה, היינו הסתרה, זה בא מצד התחתון. מה שאם כן מצד העליון באה רק התגלות.

לכן כשמשה רצה להראות שצריכים ללכת בדרכי אמונה שהוא למעלה מהדעת, וקרח לא הסכים, לכן היה משה צריך להמשיך עונש גם כן למעלה מהדעת, שהוא בריאה חדשה, שהוא לא כדרך הטבע. בכדי שכולם ידעו שהעונש שהגיע להם לא היה מחמת חטא אחר, אלא דווקא מחמת החטא, שלא רצה ללכת למעלה מהדעת. נמצא שעונש החדש בא מדה כנגד מדה, כמו שאומר הפסוק "כי לא בדה מלבו רק מפי ה'".

חזרה לראש הדף
Site location tree