אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 479. לא תטה משפט
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

479. לא תטה משפט

שופטים

"לא תטה משפט, לא תכיר פנים, ולא תקח שוחד, כי השוחד יעור עיני חכמים ויסלף דברי צדיקים".

יש כאן ג' הבחנות: א) משפט, ב) פנים, ג) שוחד. והתורה נותנת טעם רק על שוחד, מה שאם כן על פנים ומשפט אין שום טעם. ויש להבין מהו ההפרש בין משפט לפנים.

לפי דרך העבודה, יש להבין קודם מהו המשפט, והמחלוקת, ומי הם הבעלי דינים, ומי הוא השופט. והענין הוא, כי בזמן שהאדם רוצה לילך בדרך ה', אזי הוא מוכרח להאמין בה' שהוא טוב ומטיב. אם כן נשאלת השאלה, מדוע האדם מרגיש בחינת יסורין. אזי יש לו דין ודבר עם ההשגחה, כי "אין לדיין אלא מה שעיניו רואות". ואם הוא מרגיש בחינת יסורים, אזי קשה לו להתגבר ולומר שזה הכל חסדים, מטעם שהוא רואה ומרגיש אי נעימות. ואסור לו לומר שקר, שזה אינו יסורין, היינו שמבין את ההשגחה בחינת ההסתרה, וזה ענין "לא תטה משפט".

ויחד עם זה הוא צריך להאמין למעלה מהדעת שזו בחינת הטבה גמורה. "ולא תכיר פנים", היינו שלא יחשוק לבחינת פנים, היינו לבחינת ידיעה, הנקראת חכמה ופנים. אלא, "וראית את אחורי ופני לא יראו", וזה דווקא על ידי שלא תקח שוחד. כי ענין "שוחד" נקרא בזה שהאדם רוצה לקבל הנאה לעצמו, היינו שרוצה לתת יגיעה רק במקום שיראה התועלת עצמו.

ואז אין הוא מוכשר לראות את האמת, "כי השוחד יעור עיני חכמים", כי רק בזמן שיהיה בבחינת לא תקח שוחד, אלא הכל יהיה לתועלת ה', אזי הוא יכול לזכות לבחינת חכמה, היינו להשגחה גלויה. אחרת, "יעור עיני חכמים", היינו שתהיה לו רק בחינת הסתרה, כי אין האור שורה אלא במקום השפעה.

חזרה לראש הדף
Site location tree