אתה נמצא כאן: קבלה לעם / ספריית כתבי מקובלים / הרב ברוך שלום אשלג / כתבי רב"ש / דרגות הסולם / מאמרים 401-600 / 485. ומוראכם וחתכם
הרב ברוך אשלג (1991-1907)

485. ומוראכם וחתכם

תמוז תשט"ו

"ומוראכם וחתכם יהיה על כל חיות הארץ". ופירש רש"י, שכל זמן שתינוק בן יומו חי אין צריך לשמרו מן העכברים, עוג מלך הבשן מת צריך לשמרו (סנהדרין צח).

ענין חיות, היינו שכל מלחמת היצר היא רק בזה שמראה לו שיש חיות בדברים גשמיים בעולם הזה, וטענתו שלא כדאי לוותר עליהם בכדי לזכות לעולם הבא. וכשהאדם זוכה, אזי כל החיות הגשמית בטלה נגדו, היות שכל החיות הגשמית היא רק מה ששייך ברצון לקבל. מה שאם כן כשהאדם זוכה ללכת ברצון להשפיע, ממילא היא בטלה. וזה כלל, שהרצון לקבל נקרא בחינת "מיתה", ורצון להשפיע נקרא בחינת "חיות", שהוא דבוק בחיי החיים. לכן אם האדם זכה ללכת בדרכי השפעה, אפילו שעדיין תינוק, מכל מקום נקרא חיה, וחית הארץ נכנעים מפניו, היות שכל חיות רעות, היינו חיות, תלויה ברצון לקבל.

חזרה לראש הדף
Site location tree